8 Takipçi | 19 Takip
Kategorilerim
Diğer İçeriklerim (424)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (8)
02 03 2008

TEMEL DİNİ BİLGİLER SORU VE CEVAPLARI

SORU    1: İbadet nedir?

CEVAP 1: İbadet sözlükte kullukta bulunmak, boyun eğmek ve itaat etmek anlamlarına gelir. Geniş anlamıyla ibadet; Allah’ı yüceltmek, O’na karşı sevgi, saygı ve bağlılığını göstermek için, iyi bir niyetle ortaya konan ve karşılığında sevap bulunan tutum ve davranışlardır.

 

SORU  2 : Kaç çeşit ibadet vardır?

CEVAP 2: Üç çeşit ibadet vardır.

a.      Beden ile yapılan ibadet

b.     Mal ile yapılan ibadet  

c.     Hem beden ve hem de mal ile yapılan ibadet.

 

SORU    3: Mükellef kime denir ve görevleri nelerdir?

CEVAP 3: Akıllı ve buluğ çağına gelmiş kimselere mükellef denir. Sekiz tane görevi vardır, bunlar farz, vacip, sünnet, müstehap, mübah, haram, mekruh ve müfsittir.

 

SORU   4 : Farz ne demektir ve kaça ayrılır?

CEVAP 4: Dinimizde yapılması kesinlikle emredilen fiillere farz denir, farz-ı ayın ve farz-ı kifaye olmak üzere iki çeşidi vardır.

 

SORU   5: İbadetin insanlara kazandırdığı güzellikler nelerdir?

CEVAP 5:

a.      İbadetler insanı Allah’a yaklaştırır.

b.     İbadetler iç huzuru sağlar.

c.     İbadetler güven duygusunu geliştirir.

d.     İbadetler kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır.

e.      İbadetler sosyal yardımlaşmayı teşvik eder.

f.       İbadetler sabrı ve diğer gamlığı öğretir.

g.     İbadetler güzel ahlakın gelişmesine katkıda bulunur.

 

SORU   6: Kaç çeşit temizlik vardır bunlar nelerdir?

CEVAP 6: Üç çeşit temizlik vardır;

a.      Maddi temizlik

b.     Manevi temizlik

c.     Hem maddi hem de manevi temizlik

 

SORU    7 : Hükmi temizlik ne demektir?

CEVAP 7: İbadetlerin yapılabilmesi için manevi kirlilik hali olan abdestsizlik veya cünüplük halinden abdest ve güsül abdesti alarak temizlenmeye hükmi temizlik denir. Hükmi temizlik hem maddi olarak, hem de manevi olarak temizlenmektir.

 

SORU   8: Abdestin farzı kaçtır, bunlar nelerdir?

CEVAP 8: Abdestin farzı dörttür.

a.      Yüzü bir kere yıkamak

b.     Elleri dirseklerle beraber yıkamak

c.     Başın dörtte birini mest etmek

d.     Ayakları topuklarla beraber bir kere yıkamak

 

SORU    9: Hanımlara ait özel haller nelerdir?

CEVAP 9: Hanımlara ait özel haller Adet, Lohusalık, ve İstisha (hastalık) olmak üzere üç tanedir.

 

SORU    10: Hanımlar adetli ve lohusa iken neleri yapamazlar?

CEVAP 10 : Hanımlar adetli ve lohusa iken;

a.      Namaz kılamazlar

b.     Oruç tutamazlar

c.     Kur’an-ı Kerim okuyamazlar

d.     Kur’an-ı Kerime el süremezler

e.      Tilavet secdesi yapamazlar

f.       Kabe’yi tavaf edemezler

g.     Cinsel ilişkide bulunamazlar

 

SORU   11: Teyemmüm hangi hallerde yapılır?

CEVAP 11:

a.      Abdest alacak veya güsül yapacak kadar temiz su bulunmadığı zaman

b.     Su bulunduğu halde kullanılması mümkün olmadığı zaman

c.     Bedenin tamamı veya çoğu yara içerisinde olup suyun kullanılmasının zararlı olduğu durumlarda.

 

SORU    12: Beş vakit namaz nerede ve ne zaman farz kılınmıştır?

CEVAP 12: Beş vakit namaz hicretten bir buçuk sene önce Miraç gecesinde Mekke’de farz kılınmıştır.

 

SORU   13: Kaç çeşit namaz vardır?

CEVAP 13: Farz, vacip ve nafile olmak üzere üç çeşit namaz vardır.

 

SORU   14: Vacip namazlar nelerdir?

CEVAP 14: Vacip namazlar: Ramazan ve Kurban bayramı namazı, vitir namazı, adanan namazlar, tavaf namazları ve başlanmış iken herhangi bir özür veya sebepten dolayı bozulan namazı iade etmek.

 

SORU     15:Cenaze namazının hükmü nedir ve nasıl kılınır?

CEVAP 15: Cenaze namazının hükmü farz-ı kifayedir. Allah için namaza, cenaze için duaya ve imama uymaya niyet edilir. İlk tekbirden sonra eller bağlanır, Sübhaneke okunur, ikinci tekbirden sonra Salli ve Barik duaları okunur, üçüncü tekbirden sonra ölüye ve Müslümanlara dua edilir. Dördüncü tekbirden sonra sağa sola selam verilip namaz bitirilir.

 

SORU    16: Sehiv secdesi ne demektir, hangi hallerde yapılır?

CEVAP 16: Sehiv, yanılma ve unutma anlamına gelir.Sehiv secdesi, yanılma secdesi anlamına gelir. Namaz kılarken unutma veya dalgınlık neticesinde farzlardan birinin geciktirilmesi, vaciplerden birinin geciktirilmesi veya terk edilmesi durumunda yapılır.

 

SORU    17: Tilavet secdesinin hükmü nedir, Kur’an-ı Kerimde kaç yerde geçer?

CEVAP 17: tilavet secdesinin hükmü vaciptir. Kur’an-ı Kerimde on dört yerde geçmektedir.

 

SURU   18: Kur’an-ı kerimde geçen secde ayetlerinin bulunduğu 7 surenin adını ve ayet numaralarını yazınız

CEVAP 18:

A’raf suresi 206. ayet,

Ra’d  suresi 15. ayet,

Nahl suresi 48. ayet,

İsra suresi 107. ayet,

Meryem suresi 58. ayet,

Hac suresi 18. ayet,

Furkan suresi 60. ayet.

 

SORU     19: Yolcu kime denir;müddeti ne kadardır?

CEVAP 19: Orta yürüyüşle 18 saatlik (90 km) bir yere, 15 günden daha az kalma niyeti ile gitmek için ikamet ettiği yerden çıkan kimselere yolcu (misafir) denir. İkamet ettiği şehirden çıkan kimse varacağı yere gidinceye kadar misafir olduğu gibi, yerde on beş günden az kalmaya karar vermişse yine yolcu sayılır. Eğer on beş günden fazla kalmaya karar vermişse bir günde kalsa mukim sayılır.

 

SORU     20: Dinimiz yolculara ne gibi kolaylık sağlamıştır?

CEVAP 20: Yolcu dört rekatlı farzları iki rekat olarak kılar.Ancak akşam namazının farzını ve vitir namazını tam olarak kılar.Yolcu misafir olmayan bir imama uyarsa o zaman dört rekatlı farz namazları tam olarak kılar.Kendisi imam olursa ikinci rekatın sonunda selam verir, misafir olmayan cemaat kendi başına namazını tamamlar.

         Yolcu Ramazan orucunu dilerse tutar, dilerse memleketine döndükten sonra kaza eder. Yolcu Cuma ve Bayram namazını kılmaya bilir. Mesh kullanıyorsa meshin müddeti bir günden üç güne çıkar.

 

SORU    21: Münferit ve Muktedi ne demektir?

CEVAP 21: Namazı tek başına kılan kişiye “Münferit”, imama uyup namaz kılan kişiye “Muktedi” denir.

 

SORU    22:Cuma namazı kimlere farzdır?

CEVAP 22:

a.      Erkek olmak

b.     Hür ve serbest olmak

c.     Mukim olmak

d.     Sağlıklı olmak

e.      Kör olmamak

f.       Ayakları olmak 

 

SORU   23: Müdrik, Lahik ve Mesbuk ne demektir?

CEVAP 23:

Müdrik ; namaza imamla başlayan ve bitiren kimsedir.

Lahik; namaza imamla başlamış ancak herhangi bir özür sebebiyle ara verip namazın bir kısmını imamla kılamayan kimsedir.

Mesbuk; namaza birinci rekatın rükuundan sonra yetişen kimsedir.

 

SORU   24: Bir Müslüman’ın ibadetlerini yerine getirecek kadar dini bilgi sahibi olmasının hükmü nedir?

CEVAP 24: Farz-ı Ayındır. İbadetlerini yerine getirecek kadar bilgi sahibi olmazsa sorumlu olur.

 

SORU    25:Salih amel nedir?

CEVAP 25: Salih amel, imanın gereği olarak ihlas ve samimiyetle yapılan, Kur’an ve sünnete uygun olan her türlü söz, fiil ve davranıştır.

 

SORU     26: Müfsit neye denir?

CEVAP 26: Usulüne uygun olarak başlanmış bir ibadetin bozulmasına ve geçersiz hale gelmesine yol açan eksiklik kusur ve davranışlara denir . Oruçlu iken bilerek yenilip içilmesi gibi.

 

SORU    27: Namazın vaciplerinden yedi tanesini yazınız?

CEVAP 27 :

1.     Namaza Allh-u Ekber sözüyle başlamak

2.     Namazın her rekatında fatiha okumak

3.     Farz namazların her rekatında, vitir ve nafile namazların her rekatında fatihadan sonra bir süre veya bir sürenin yerini tutacak kadar  ayet okumak.

4.     Secde yaparken alınla yetinmeyip, alınla birlikte burunu da koymak..

5.     Üç ve dört rekatlı namazlarda ilk oturuş.

6.     Namazların sonunda selam vermek.

7.     Namazların farzlarında sıraya riayet etmek.

 

SORU   28: Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan bir durum değildir?

CEVAP 28:

a.      Namazda abdest’in bozulması.

b.     Namazda konuşmak

c.     Kendi duyacağı kadar gülmek.

d.     İkinci rekatta oturmadan üçüncü rekata kalkmak.

 

SORU   29: Aşağıdakilerden hangisi namazın rükünlerindendir?

CEVAP 29:

a.      Hadesten taharet.

b.     İstikbale kıble

c.     Kıraat

d.     Niyet

 

SORU    30: Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetlerinden değildir?

CEVAP 30:

a.      Namazda iftitah tekbirinden sonra sübhanekeyi okumak.

b.     İftidah tekbirinde elleri kaldırmak.

c.     Kılacağı namaza niyet etmek

d.     Rüküya ve secdeye giderken ve kalkarken Allah-u Ekber demek.

 

SORU     31: Oruç nedir? tarif ediniz?

CEVAP 31: Oruç niyet edip, sahurdan akşam güneş batıncaya kadar yememek, içmemek ve cinsi ilişkide bulunmamak demektir.

 

SORU   32:Orucun farz olduğunu gösteren ayeti söyleyiniz?

CEVAP 32: “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılınmıştır.” Buyurmaktadır. (Bakara, 2/183)

 

 

SORU    33: Oruç tutmanın hükmü nedir?

CEVAP 33: Oruç İslam’ın beş şartından biridir ve mükellef olan herkese farz-ı ayındır.

 

SORU   34: Oruç kimlere farzdır?

CEVAP 34: Oruç;

     a.   Müslüman

     b.  Akıllı

     c.  Buluğ çağına gelmiş kadın ve erkek herkese farzdır.

&nb 

 

"BU YAZININ İÇERİĞİ  HEMEN HEMEN BUTUN KONULARI İÇERMEKTEDİR. DEVAMINI GÖRMEK İSTEYENLER LÜTFEN YORUM BIRAKSINLAR"

7737
0
0
Yorum Yaz